Wat is Business Continuity Management?

Er wordt veel gesproken over Business Continuity Management maar wat is het nu eigenlijk?

De definitie van Business Continuity Management (BCM) volgens ISO norm 22301:

‘Een holistisch managementproces dat potentiële gevaren voor een organisatie identificeert en tot welke gevolgen deze gevaren mogelijk kunnen leiden met betrekking tot de operationele activiteiten. Het schept een kader voor het opbouwen van organisatorische weerstand en veerkracht, leidend tot een effectieve reactie welke de belangen van betrokkenen, reputatie, merk en waarde creërende activiteiten veiligstelt’.

Met andere woorden BCM is een managementproces dat potentiele gevaren en de gevolgen van deze gevaren identificeert en biedt een kader om deze gevaren het hoofd te bieden.

BCM heeft tot doel de continuïteit van het bedrijfsproces en het voortbestaan van een organisatie te waarborgen, onder ‘alle omstandigheden’.

Meerwaarde Business Continuity Management

De meerwaarde van BCM is dat een organisatie Business Continuity (bedrijfscontinuïteit) realiseert doordat zij producten en diensten aan haar klanten kan blijven leveren ondanks dat het bedrijf is getroffen door een calamiteit. Hiermee blijft de financiële schade en imagoschade beperkt.

Business Continuity Management (BCM) is een noodzaak voor vrijwel elke organisatie. Juist in tijden van economische crisis moet iedere vorm van imagoschade voorkomen worden. Afspraken te allen tijde nakomen is dus van groot belang, ook indien de organisatie getroffen is door een calamiteit. Daarnaast stellen stake- en shareholders business continuity als eis en vertrouwen medewerkers op de borging ervan in de organisatie.

Door opdrachtgevers wordt ook steeds vaker geëist dat een leverancier BCM heeft gerealiseerd. Denk hierbij aan aanbestedingen en om als preferred supplier / business partner te kunnen fungeren. Kortom BCM levert concurrentievoordeel op.

Wat levert BCM nog meer op?

BCM levert werkbare en toepasbare maatregelen op, zowel preventief als repressief. Preventieve maatregelen voorkomen dat een situatie de continuïteit van de organisatie aantast. Bijvoorbeeld het maken van een back-up van de data, uitvoeren van restore’s en een ontruimingsplan (BHV). Repressieve maatregelen zorgen dat gevolgschade beperkt blijft tot een vooraf door de organisatie geaccepteerd niveau. Bijvoorbeeld het opstellen van een calamiteitenplan / Business Continuity Plan (BCP) en het vooraf regelen van uitwijkvoorzieningen voor de medewerkers, IT en Telefonie.

Hoe beginnen met BCM?

Om BCM te kunnen implementeren is het belangrijk de eigen organisatie in kaart te brengen. Wat zijn de kritische processen van de organisatie, welke bedrijfsmiddelen zijn kritisch, welke applicaties zijn nodig voor het continueren van deze kritische bedrijfsprocessen, wat zijn de kritische functies enz.

Het in kaart brengen van deze kritische punten wordt gedaan aan de hand van een zogenaamde Business Impact Analyse (BIA). Met een BIA kan op eenvoudige wijze in kaart worden gebracht wat er minimaal nodig is om de kritische bedrijfsprocessen voort te zetten in geval van een calamiteit.

COIN kan u helpen BCM te realiseren, bijvoorbeeld door het opstellen van een BIA-rapport voor uw organisatie. De COIN aanpak is pragmatisch en levert binnen korte tijd een helder en compleet rapport op waarmee u snel aan de slag kunt om de nodige voorzieningen te treffen, zodat u altijd in business kunt blijven, ook in geval van een calamiteit. Business Continuity Management (BCM) is de core business van COIN.

Wilt u meer weten over Business Continuity Management of over de dienstverlening van COIN. Neemt u dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via: info@coinbv.nl of telefonisch via 088 – 26 46 000.

© Copyright - Business Continuity - COIN - Kwaaijongens, rebels in oplossingen
Contact